ALPESTRIS s.r.o.- kontakt

Sídlo: Ul. 30. apríla 451/16, Rajecké Teplice 013 13
Zápis: ORSR - Okr. súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka Č. 18190/L
IČO: 36692611
Mob.: +421 911 309 945 - elektroinštalácie, kontateľ
Mob.: +421 902 549 538 - tapety
Mob.: +421 910 241 386 - tesárske práce
e-mail: alpestris@alpestris.sk
e-mail: tapety.baranek@gmail.com
web: www.alpestris.sk