ALPESTRIS, s.r.o.

Spoločnosť ALPESTRIS, s.r.o. bola založená v roku 2006, ako nadväznosť na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti výškových a stavebných prac, keď sme pôsobili ako SZČO.

Našu odbornosť a schopnosti riešiť požadované problémy pri práci vo výškach staviame hlavne na metodike a skúsenostiach z horolezectva, ktorému sa aktívne venujeme od roku 1997.

Pri realizácií prác sa snažíme zákazníkom prispôsobiť v každom smere.

Požadovaná kvalita musí byť dodržaná v plnej možnej miere, adekvátne ohodnotená prijateľnou cenou a zároveň dodržaný vopred dohodnutý časový harmonogram prác.